A projektprezentációról

A projektprezentáció nem azonos a projektszemináriumi jeggyel, hanem egy konkrét munka, az ún. projektmunka elkészítését és bemutatását jelenti. A záróvizsgán erről a projektmunkáról konzultál a Bizottsággal a szakdolgozó. Végzős hallgatóknak a projektmunka benyújtása a Projektfeladat II. szeminárium teljesítésének a feltétele, a projektmunkára kapott jegy azonban nem azonos a Projektfeladat II. szemináriumot lezáró jeggyel. A záróvizsgázni készülő hallgató tehát a projektmunkáját legkésőbb a Projektfeladat II. szeminárium lezárásáig, azaz a szorgalmi időszak végéig köteles leadni a szeminárium vezetőjének, aki azt meghallgatja/megnézi, értékeli és a záróvizsgán kérdéseket intéz az államvizsgázóhoz. A projektmunka műfaját és témáját szabadon választhatja meg a hallgató, azaz ő dönti el, rádiós, vagy tévés munkát nyújt be, ill. ezen belül milyen műfaj segítségével dolgozza fel az általa választott témát. A projektmunka hossza így ennek megfelelően változhat: egy zenés magazinműsort pl. 30-60 percben, egy riportot 5-15 percben, egy körkérdést 3-5 percben kell elkészíteni és így tovább, az adott műfajról tanultaknak megfelelően.

Maga a projektprezentáció (amely része a végleges záróvizsga-jegynek) két jegyből áll: a szaktanárnak a projektmunkára adott jegyéből, valamint a hallgató projektmunkájának a záróvizsgán történő bemutatásából. A projektmunka bemutatása nem lehet hosszabb 5-6 percnél – mindez tulajdonképpen nem más, mint a hallgató benyújtott munkájának rövid ismertetése és a projektvezető által történő rövid értékelése. Minden Projektfeladat II.-t elvégző hallgató kötelessége tehát, hogy saját munkáját CD-n vagy DVD-n, papírtokba csomagolva legkésőbb a szorgalmi időszak végéig a Projektfeladat II. tanárának leadja. (A munkát az Intézet a szakdolgozat mellékleteként archiválja.) Azok a hallgatók, akik korábban abszolváltak, szintén kötelesek projektmunkájukat az aktuális félév szakirányos Projektfeladat II. tanárával egyeztetni, illetve azt a szorgalmi időszak végéig leadni. A munka Államvizsgán történő bemutatásának menete:
  • a hallgató ismerteti a projektprezentáció tárgyát képező munkáját
  • a projektvezető (aki a munkát az Államvizsga előtt már értékelte), illetve a bizottsági tagok kérdeznek
  • a projektprezentáció jegyét (ami tartalmazza magának a munkának az értékelését, illetve ennek bemutatását a Záróvizsgán) a többi jeggyel együtt megállapítjuk és összesítjük a végjegy kiszámításához.