Reklámfilm pályázat

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatala pályázatot hirdet jelenlegi és volt hallgatók számára reklámfilm készítésére.

A pályázat központi témája: a PPKE BTK népszerűsítése, azaz miért jelentkezzenek a középiskolások a Pázmányra. A pályázat célja, hogy hallgatók által készített, középiskolás diákokat mozgósító, újszerű és lendületes rövidfilmek készüljenek.  A filmeket két kategóriában lehet benyújtani:
 • 30 másodperces hosszúságú rövidfilm,
 • 10 másodperces hosszúságú rövidfilm.
A pályázóknak arra kell törekedniük, hogy a film:
 • szólítsa meg az érettségizőket;
 • juttassa kifejezésre a Karon folyó oktató munka presztízsét;
 • legyen fiatalos, lendületes (trendi) hangvételű, a korosztály számára befogadható, fogyasztható és érdekes; 
 • a néző számára egyértelmű legyen, hogy a film a Pázmány BTK-ról szól (a címer, a kar neve jelenjen meg);
 • a nyertes filmek TV-ben és interneten terjeszthetők legyenek.
A Kar képzéseinek három helyszíne megjelenhet a filmben, de ne legyen hangsúlyos. Technikai paraméterek:
 • Full HD;
 • 16:9 formátum;
 • mp4;
 • broadcast minőség, min.: 1920X1080 felbontás.
Elbírálás: a Kar által felkért zsűri dönt a filmek helyezéseiről. Megfelelő színvonalú film hiányában a szervező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Az értékelés során fontos szempont lesz az alkotás:
 • mondanivalója,
 • egyedisége,
 • technikai kivitelezése,
 • szakmaisága,
 • mozgósító képessége.
Mindkét kategóriában a díjazás: I. hely bruttó 80.000,- Ft.

Leadási határidő: 2014. november 30. (vasárnap)

Eredményhirdetés: 2014. december 5. (péntek)

A pályázati anyagokat a következő tárhelyre kérjük feltölteni: filmpalyazat.btk.ppke.hu

Ftp-n vagy webes felületen keresztül:
 • felhasználónév: filmpalyazat
 • jelszó: palya2014zat
A reklámfilm pályázat nevezői jelentkezésükkel hozzájárulnak, hogy a szervező (PPKE BTK Dékáni Hivatal) a pályázók által beküldött filmeket szabadon használhassa. Ezáltal a pályázók a szervezőt minden joggal felruházzák, korlátozás nélkül, pályaművük egyéni és a világon bárhol történő levetítésére, tartalmának használatára bármilyen nyelven és média csatornán, továbbá arra, hogy a pályamű hozzáférését harmadik fél számára lehetővé tegye a saját webfelületein illetve egyéb médiumokban és webfelületeken. 

A pályázók hozzájárulnak, hogy a szervező a filmeket és annak részleteit szabadon, korlátozás, és anyagi ellenszolgáltatás nélkül, bármilyen megkötés nélkül szabadon használhassa. A helyezést el nem ért jelentkezők nem támaszthatnak igényt díjra vagy egyéb anyagi javakra a szervezőtől a szerzői jogokkal kapcsolatban. A szervező a filmek felhasználási jogait nem ruházhatja át harmadik személyre. A szervező a filmekben semmilyen lényeges változtatást – ide nem értve a részletekben történő felhasználást – nem tehet a film készítőjének engedélye nélkül.

A pályázó vállalja, hogy a feltöltött pályaműben nem alkalmaz jogszabály által tiltott, morális okból kifogásolható vagy egyébként a pályázat és a PPKE BTK, továbbá annak tagjai szellemiségével össze nem férő tartalmat sem képben, sem hangban. Ilyen esetre a Kar fenntartja magának a jogot, hogy a pályázót kizárja, továbbá a pályaművet kifogásolja.

A pályázó vállalja, hogy a pályaművel kapcsolatban szerzői joggal védett tartalmat kizárólag jogszerűen használ fel.

(Kép: csiky.hu)