Magamról

Apa vagyok, rádiós és tanár.


1994-ben családi vállalkozásként édesapámmal alapítottam meg a Fehérvár Rádiót Székesfehérváron. A rádió alapító tagja a Helyi Rádiók Országos Egyesületének (HEROE). 2000 márciusában a magyarországi elektronikus médiapiac szereplői között elsőként kapta meg az ISO 9002 minőségbiztosítási tanúsítványt.

1993-ban a berlini Humboldt Egyetem ösztöndíjasa voltam, 1995 és 1996 között pedig összesen 3 hónapot töltöttem el a legnagyobb – idegen nyelvű műsorokat készítő – német közszolgálati médiumnál, a Deutsche Welle-nél, ahol a mára már megszűnt magyar szerkesztőség munkájában vettem részt. 1997-ben meghívást kaptam a BBC Magyar Osztályától, 1999-ben pedig a párizsi Radio France International-nál (RFI) töltöttem el 1-1 hónapot. 2002-ben a Goethe Intézet ösztöndíjasaként egy hónapot töltöttem el Északrajna-Vesztfáliában, Düsseldorfban, az Antenne Deutschland 2002 médiakurzusán. Ennek keretében a Rádio Köln-nél szerezhettem szakmai tapasztalatot. 2012-ben a Kínai Nemzetközi Rádió (CRI) vendégeként Pekingben tanulmányoztam a magyar osztály munkáját.

2006 és 2012, valamint 2015 és 2018 között a Helyi Rádiók Országos Egyesületének (HEROE) elnöke voltam, azóta a szervezet tiszteletbeli elnökeként tevékenykedem. 2007-ben az Európai Újságírók Egyesülete (EJA) az etikai bizottság, később a felügyelőbizottság tagjává választott, 2006 és 2011 között a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) elnökségének voltam tagja. Utóbbi tisztségemhez kapcsolódóan, valamint Erdélyhez és a Székelyföldhöz fűződő erős kötődésem okán lettem alapítója az MPRSZ és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által életre hívott csíkszeredai Public Relations Nyári Egyetemnek. 2012-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának interdiszciplináris társadalomkutatások programja keretében szereztem PhD fokozatot cum laude minősítéssel. Disszertációm témája a helyi rádiózás helyzetének vizsgálata volt. 2011 nyarán jelent meg A helyi rádió c. könyvem. Tagja vagyok a Magyar Kommunikációtudományi Társaságnak.

Dr. Erdő Péter bíboros kinevezése alapján 2011. március 17-e óta a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese vagyok. 2004 óta külső oktatóként, 2011 és 2014 között főállású egyetemi tanársegédként, 2014. január 1-jétől adjunktusként dolgozom a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, ahol a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetben kommunikáció- és médiaismereti tárgyakat oktatok. Angolul közép-, németül felsőfokon beszélek. Nős vagyok, három gyermekem van: Csilla 1998-ban, Máté 2012-ben, Márton 2015-ben született.

Szakmai tapasztalat


2011. március 16.-

Magyar Katolikus Rádió Zrt. 
vezérigazgató-helyettes 
Cím: 1062 Budapest, Délibáb u. 15-17.
Levélcím: H-1385 Budapest, Pf. 879
Telefon: +361.255.3366, Fax: +361.255.3399
Email: radetzky.andras@katradio.hu
Web: www.katolikusradio.hu
Tevékenység: stratégiai és szakmai vezetés
Ágazat: média, szolgáltatás

2013. szeptember 1.-

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
adjunktus
Cím: H-2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Telefon: +3626.577.000, Fax: +3626.374.570
Email: radetzky.andras@btk.ppke.hu
Web: www.btk.ppke.hu
Tevékenység: kutatás, oktatás
Ágazat: felsőoktatás

2011–2013

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
tanársegéd
Cím: H-2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Telefon: +3626.577.000, Fax: +3626.374.570
Email: radetzky.andras@btk.ppke.hu
Web: www.btk.ppke.hu
Tevékenység: kutatás, oktatás
Ágazat: felsőoktatás

2004–2011

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
megbízott oktató
Cím: H-2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Telefon: +3626.577.000, Fax: +3626.374.570
Email: radetzky.andras@btk.ppke.hu
Web: www.btk.ppke.hu
Tevékenység: kutatás, oktatás
Ágazat: felsőoktatás

1995–2011

Fehérvár Rádió Kft.
tulajdonos-ügyvezető
Cím: 8000 Székesfehérvár, Donát u. 92.
Telefon: +3622.505.310, Fax: +3622.505.312
Web: www.fehervarradio.hu
Tevékenység: cégvezetés, értékesítés, technikai felügyelet, szerkesztés, kommunikáció
Ágazat: média, szolgáltatás


Felsőfokú tanulmányok


2009 – 2012

Végzettség: szociológia PhD (interdiszciplináris társadalomkutatások)
Kód: ISCED-97: 6
Intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Iskola, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program, Budapest
Tanulmányterület: kommunikatív-elemzés, dinamikus szociológia, módszertani alapvetés, rétegzettség és hálózati kommunikáció, humán kommunikáció

2002 – 2005

Végzettség: intézményi kommunikátor
Kód: ISCED-97: 5A 
Intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba
Tanulmányterület: public relations, médiajog, médiaetika, kommunikációelmélet, médiaszociológia, médiagazdaságtan

1992 – 1997

Végzettség: német nyelv és irodalom szakos bölcsész
ISCED-97: 5A
Intézmény: Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs
Tanulmányterület: nyelvészet, német nyelv és irodalom, pszichológia, pedagógia


Publikációk


A helyi rádió, Gondolat, Budapest, 2011
A helyi rádió működik! In: Jel-Kép, 2011/1-2, 2011
A helyi rádió a magyarországi tömegkommunikáció lokális színterében, PhD disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Budapest, 2012
Az internethasználat etikai problémái. In: Keresztény Civil Szervezetek 8. Országos Fóruma: Virtuális háló – valódi közösség. Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, Budapest, 2013
Médiaetika és médiajog. PPKE BTK, Budapest, 2017


Kutatások/projektek


A magyarországi helyi rádiózás a lokális kommunikáció színterében
A digitális műsorszórás társadalmi hatásai


Szakmai, tudományos közélet


2012-től: Helyi Rádiók Országos Egyesülete (HEROE), tiszteletbeli elnök
2007-től: Európai Újságírók Szövetsége (EJA), etikai- és felügyelőbizottsági tag
2006-2012 és 2016-2019: Helyi Rádiók Országos Egyesülete (HEROE), elnök
2012-2018: Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesületet (RAME), elnökségi tag
2009-2011: Public Relations Nyári Egyetem (PRNYE), alapító-szervező
2006-2011: Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ), elnökségi tag


Konferencia-előadások


2007. 10. 18. Rádiók a digitális világban, Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet. Előadás címe: Digitalizáció helyben - mit rejt a jövő helyi rádiója?
2008. 05. 28, Média Hungary, Tihany. Előadás címe: Van-e élet a MUX-on túl. A rádió.
2010. 03. 30. Célkeresztben a fogyasztó, Napi Gazdaság. Előadás címe: Átalakul-e a rádiós piac? Lesznek-e olyan erős márkák az új csatornák, mint elődeik?
2007. 12. 12. Közösségi, nem kereskedelmi online és offline tartalomszolgáltatók (Community media and non-profit content providers), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék Média Oktató és Kutató Központja. Előadás címe: Miért fontos a háromosztatú médiarendszer? (Why is it important to have a tri-partite media sphere?)
2010. 09 03. Internationaler Journalistenworkshop Ulm, Danube Connects - Südwest Presse. Előadás címe: Kommunikationsstrategien entlang der Donau – mediale Chancen und Potenziale.
2008. 05. 29. European Journalist Association (EJA) General Assembly, Lodz. Előadás címe: Act local! Local and regional radion in the service of EU communication.
2009. 10. 10. European Journalist Association (EJA) 47. Congress - Trans-European Networks, Innsbruck. Előadás címe: Impact of the Financial Crises on the Media Landscape.
2007. 09. 12. European Journalist Association (EJA) 45. Congress - Unknown Europe? Opportunities and Risks. Előadás címe: Local Media, Economy and Globalization.
2013. 05. 30. Keresztény Civil Szervezetek 8. Országos Fóruma: Virtuális háló – valódi közösség. Előadás címe: Az internethasználat etikai problémái.
2013. 10. 05. European Journalist Association (EJA) 51. Congress - The Crises: A New Beginning for more Europe? Előadás címe: Ethic in Journalism in Crisis’ Times
2013. 09. 20. Katolikus Társadalmi Napok - Előadás címe: A média értékközvetítő szerepe.
2013. 10. 22. Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark: Egyházturisztikai kommunikáció napjainkban – Egyházi kulturális örökségek népszerűsítésének útjai. Előadás címe: Az egyházturisztika lehetséges médiareprezentációi, különös tekintettel a Magyar Katolikus Rádió tevékenységére.
2015. 05. 12. Média Hungary. Előadás címe: A rádiós közösségi médiaszolgál létjogosultsága.
2015. 10. 27. Katolikus Társadalmi Hetek. Egyház és Társadalom. Előadás címe: Egyház és PR.


Oktatott tárgyak


A gazdaság aktuális kérdései
A hangfelvétel technikája
A kommunikációs szakma és szervezetei
A közszolgálati média és PR
A közvélemény és a piackutatás módszertana
A tervezett kommunikáció elméleti alapjai és modelljei
Belső kommunikáció
Belső kommunikáció és pr
Bevezetés a kommunikációs tanulmányokba
Bevezetés a PR-be
Egyházi pr
Érveléstechnika és vitakultúra
Etika
Fundraising és szponzoráció
Gazdasági pr
Hatásvizsgálat, hatáselméletek
Interaktív műsorok a rádióban
Kampánykommunikáció
Kommunikáció és etika
Kommunikációs szakszövegolvasás
Közösségi és közéleti projekt (folyamattervezés)
Médiaetika és médiajog
Médiagazdaságtan
Médiaismereti alapok
Médiajog
Médiakapcsolatok
Multimédia projektfeladat
Műsorszerkesztés
Műsorszerkesztés (rádió)
Nyilvánosság és kommunikáció
Public Relations és újmédia
PR projektfeladat 1.
PR projektfeladat 2.
PR projekt (terepmunka) 2.
Rádiós és televíziós újságírás projektfeladat 1.
Rádiós és televíziós újságírás projektfeladat 2.
Rádiós és televíziós újságírás szakmai gyakorlat
Rádiós és TV-s műsorelemzés
Rádiós felvételi gyakorlatok
Rádiós gyakorlat I.
Rádiós gyakorlat II.
Rádiós műhely
Rádiós műsorszerkesztés
Rádiós szakszeminárium I.
Rádiós TV-s műfajok
Regionális és helyi rádió
Reklám
Reklám II.
Rendezvényszervezés
Reputációmenedzsment
Stúdiómunka
Szakdolgozati felkészülés II.
Szakmai gyakorlat I.
Szakmai gyakorlat II.
Szakszövegolvasás idegen nyelven
Személyközi és csoport kommunikáció
Szervezeti coaching
Társadalmi felelősségvállalás