Médiakapu

A Médiakapu a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének kezdeményezésére jött létre 2009-ben azért, hogy hozzájáruljon az itt folyó oktatáshoz, a kar működéséhez, hírnevének erősítéséhez, kulturális életéhez. A Médiakapun helyezkednek el a specializációk diákok által működtetett médiumai, úgymint a Pázmány TV, Pázmány Rádió, Pázmány Film, valamint Pázmány PR Műhely. Az intézet ezért e médiumra elsősorban az oktatást segítő, azt támogató, modern, interaktív eszközként tekint. A kar médiumai olyan médiumok, melyek az egyetemisták szemszögéből láttatják a világot, tájékoztatnak a kari eseményekről, a kulturális és szellemi életről. Fiatal, rugalmas, vállalkozó szellemű, nyitott és kreatív szerkesztőségeik a magasan kvalifikált és szakmailag elismert tanárok együttműködésével készek a folyamatosan változó igényeket új, innovatív megoldásokkal kielégíteni, és ezzel egyidejűleg a megújulás lehetőségét biztosítani. A portál, a rádió és a televízió különleges státuszt kínál szerkesztői számára, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy megtanuljanak objektív képet alkotni egy olyan világról, amelyről mindeddig csak szubjektív véleményük volt.

A szerkesztőségi lét, a közös alkotás örömei és nehézségei mind a szakmai szocializáció részét képezik. Ezen túlmenően mindannyian, akik ebben a munkában részt veszünk, értéknek tartjuk az  együttműködő, egymást segítő közösség kialakítását, hiszen a Médiakapu (a Pázmány Rádió és a Pázmány Televízió, a Pázmány Film és a Pázmány PR Műhely integrált felületeként) a szakirányokat, az intézetet, a kart, és az egyetem egészét is reprezentáló médium. 2009-es létrehozásával és működtetésével a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet elsődleges célja a hallgatók szakmai előmenetelének elősegítése, továbbá az egyetemi tájékoztatásban való altív részvétel. Olyan szakembereket kívánunk képezni, akik a szakmát a lehető legmagasabb szinten űzik, és munkájuk során hatékonyan érvényesítik az egyetemi tanulmányok alatt megismert szellemiséget. A médiatartalom készítése során célunk nem a hagyományos értelemben vett üres “professzionalizmus” elérése, hanem gyakorlati rutin, tapasztalatok, gondolkodásmód közvetítése a hallgatók számára. Hisszük, hogy a képzés ideje alatt megszerzett elméleti tudás így alakul majd valódi, piacképes kompetenciává, ami hosszútávon a kommunikációs szakma presztízsét, társadalmi beágyazottságát növeli.

A Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet hosszútávú célja, hogy médiumai az előadások, a szemináriumi oktatás eszközeként olyan szakmai gyakorlatot biztosítsanak az egyetem hallgatói számára, amelyek hozzásegítik őket a szakmában való elhelyezkedéshez, valamint ahhoz, hogy a szakma legkiválóbb képviselőivé válhassanak, építve ezzel az egyetem hírnevét. Egyetemünk, mint a magyar felsőoktatás élenjáró intézménye, hivatásának tekinti az erős alapképzésre épülő differenciált, többszintű minőségi oktatást és tudományos képzést, a kutatást, fejlesztést és innovációt, valamint a tudományos minősítést a bölcsészet- és társadalomtudományokban, így a kommunikációtudomány területén is. A PPKE célja, hogy diplomája értékes, magas presztízsű legyen: a hazai, a közép- és kelet-európai munkaerőpiacon az egyik legtöbbet érje, végzett diákjaiért versengjenek. A PPKE célja, hogy az általa művelt tudományterületeken intenzív alap és alkalmazott kutatást végezzen, innovációs eredményeket érjen el. Az egyre erősödő versenyben mindenképpen fontos, hogy az egyetem megteremtse a továbbfejlődés infrastrukturális hátterét: ebből a célból határozta el egy átfogó, a médiakonvergencia folyamatait követő médiaműhely létrehozását, melynek fontos állomása volt a Pázmány Médiakapu megalapítása és működtetése. A Pázmány Médiakapu azon elvek talaján áll, melyeket A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, a Közszolgálati Testület, valamint a Sajtószakszervezet közösen fogadott el, és amelyek többek között a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége honlapján megtalálhatók.

Tovább a Médiakapura.

Médiakapu a Facebookon: